Bultman-Hartholt Assurantien & Hypotheken BV | Hattem | Elburg | Contact

Veel zzp’ers betalen geen inkomstenbelasting. Hier is geen sprake van fraude, maar het inkomen is niet hoog genoeg.


Ga terug naar het artikeloverzicht


40 procent van de zzp’ers betaalt geen inkomstenbelasting – Hoe kan dat?

Uit analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 4 op de 10 zzp’ers geen inkomstenbelasting betalen. Hoe doen ze dat?

Het grootste financiële voordeel van zzp’er zijn, is het recht op zelfstandigenaftrek. Er gelden eisen voor deze aftrek, maar met een beetje moeite voldoe je aan de eisen. De kosten die je maakt, trek je weer af van de inkomsten. Je betaalt belasting over wat er aan het eind van het jaar aan inkomsten overblijft. Maar 40 procent van deze ondernemers betaalt geen belasting, omdat er na verrekening van de kosten en de aftrekposten geen inkomsten over blijven. Deze conclusie trekt het CBS na het in kaart brengen van de inkomsten van zzp’ers over het jaar 2014.

Wat is de situatie?

In 2014 waren er 849.000 fulltime zzp’ers actief. Hierin zijn ook zzp’ers meegerekend die ook andere inkomsten hebben, maar waarbij het inkomen als zelfstandige de belangrijkste inkomstenbron is. Van deze zelfstandigen waren 314.000 zzp’ers geen inkomstenbelasting verschuldigd. Dit komt door kosten, maar ook door voordelen zoals de ondernemersaftrek (7.280 euro per jaar) en de MKB-winstvrijstelling (14 procent van de belastbare winst). Door deze regelingen en de fiscale kortingen die iedereen krijgt, is er over de eerste 24.000 euro aan inkomsten geen belasting verschuldigd.

Handig gebruik gemaakt van de regeling

De laatste jaren is er vaker kritiek geuit op de ruime fiscale voordelen van zzp’ers. Zelfs de Europese Commissie heeft hier haar negatieve zegje over gedaan. Dit soort situaties zorgen ervoor dat ons sociaal stelsel op langere termijn ten onder gaat. Als 314.000 zzp’ers geen inkomstenbelasting betalen, moeten de financiële gaten anders gedicht worden. De rest betaalt meer, of ons sociaal stelsel wordt versoberd. De zzp’ers die ongeveer 24.000 euro verdienen, betalen bijvoorbeeld ook minder mee aan het opbouwen van de AOW. Laten we echter niet vergeten dat zzp’ers ook hoge kosten hebben die werknemers niet hebben.

Waarom hebben zzp’ers recht op een groot fiscaal voordeel?

Zelfstandigen zijn achtergesteld binnen het sociaal stelsel. Bij het wegvallen van opdrachten kunnen ze niet terugvallen op een WW-uitkering. Bij arbeidsongeschiktheid kunnen ze geen beroep doen op de WIA. De meeste werknemers bouwen via de werkgever pensioen op, de meeste zzp’ers staan daar zelf voor. Bij een inkomen van 24.000 euro moet er nog wel het nodige uitgegeven worden om de zaakjes goed te regelen.

Helaas wuiven veel zzp’ers de risico’s weg, maar ze zouden wel iets moeten regelen tegen arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen. Het wegvallen van opdrachten is niet te verzekeren, maar door het opbouwen van een spaarpot kunnen er wel maanden met minder opdrachten overbrugd worden. Zelfstandigen moeten hier in het belang van zichzelf wel echt werk van maken.

Deze website is gemaakt door Contaqt