Bultman-Hartholt Assurantien & Hypotheken BV | Hattem | Elburg | Contact

Overlijden van een partner is ingrijpend, ook financieel. Het kan nog ingrijpender worden als de overledene een ondernemer was.


Ga terug naar het artikeloverzicht


Wat zijn de financiële gevolgen van het overlijden van een ondernemer?

Het overlijden van een gezinslid laat zowel emotioneel als financieel diepe sporen na. Dat is nog een tandje erger bij het overlijden van een ondernemer.

Direct na het overlijden van een gezinslid moet er al het nodige geregeld worden voor de uitvaart. Na de uitvaart dringen al gauw de financiële gevolgen van het overlijden door. Het huishouden moet wel draaiende worden gehouden, en wat gaat er met de onderneming gebeuren? Wat de nabestaanden het beste met de onderneming kunnen doen is van vele factoren afhankelijk. Dit verschilt namelijk van geval tot geval. Een aantal zaken waar in ieder geval op gelet moet worden vatten wij samen.

Wie zijn de nabestaanden van de overleden ondernemer?

Wettelijk is vastgelegd dat de echtgenoot of de echtgenote (of geregistreerd partner) en de kinderen gezamenlijk de erfgenamen zijn. Het kan anders geregeld zijn in een testament. De partner verkrijgt de volledige nalatenschap, maar wel met een schuld aan de kinderen. De kinderen kunnen hun deel niet opeisen. In de nalatenschap zitten het huis en de inboedel, maar ook aandelen in het bedrijf en eventuele schulden. Hoe het zit met de verdeling van de onderneming hangt af van de rechtsvorm van de onderneming.

Heeft de onderneming wel of niet een rechtspersoonlijkheid?

Het maakt een verschil of de onderneming een rechtsvorm heeft (bijvoorbeeld B.V.) of geen rechtsvorm heeft (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma). Bij een B.V komen de aandelen van de onderneming in de nalatenschap. In dat geval kan de onderneming voortgezet worden door de nabestaanden. De nabestaanden zijn gezamenlijk eigenaar van de onderneming geworden. Bij het overlijden van een ondernemer waarvan het bedrijf geen rechtsvorm heeft, wordt er voor de inkomstenbelasting vanuit gegaan dat de onderneming wordt gestaakt. Er moet door de nabestaanden afgerekend worden over de stille en de fiscale reserves.

Wat houden stille en fiscale reserves in?

De stille reserve is het verschil tussen de werkelijke waarde van bezittingen ten opzichte van de boekwaarde. Een bedrijfspand staat bijvoorbeeld op papier voor 150.000 euro en de werkelijke waarde is 200.000 euro. De stille reserve is in dit geval 50.000 euro. Onder de fiscale reserve valt bijvoorbeeld de oudedagsvoorziening. De meerwaarde moet over afgerekend worden, maar er zijn aftrekposten. De afwikkeling van de nalatenschap is dermate complex, dat professionele hulp onmisbaar is.

De nabestaanden kunnen het beste in gesprek gaan met de notaris. Een notaris kan het laatste testament opvragen en toelichten wat er moet gebeuren. De volgende stappen zijn per individueel geval verschillend. Bij een vennootschap onder firma kunnen de vennoten een verblijvingsbeding hebben afgesloten. Dit houdt in dat de overige vennoten binnen het bedrijf recht hebben op het deel van de overleden vennoot. Dit is nog maar een van de bepalingen die een rol kunnen spelen.

Ondernemers doen er verstandig aan om de zaken goed te regelen. Na overlijden wil je jouw nabestaanden niet laten zitten met een moeilijk af te wikkelen nalatenschap.

Deze website is gemaakt door Contaqt