Bultman-Hartholt Assurantien & Hypotheken BV | Hattem | Elburg | Contact

Het nieuwe kabinet heeft ingrijpende plannen aangekondigd die een sterke invloed hebben op zzp’ers. Wat hebben ze uitgedacht?


Ga terug naar het artikeloverzicht


Politiek plan – een minimumtarief voor zzp’ers

Het nieuwe kabinet loopt met plannen rond om een minimumtarief door te voeren. Waarom zou je dat willen? En welke gedachte zit hier achter?

Door de sterke toename van het aantal zzp’ers in de afgelopen jaren, wordt er steeds kritischer gekeken naar deze groep werkenden. Om schijnconstructies (verkapte loondiensten) tegen te gaan is vorig jaar de Wet DBA geïntroduceerd. Deze wordt alweer vervangen. Er wordt ook gesproken over een verplichte pensioenregeling voor zzp’ers. Ook zijn er plannen voor een minimumtarief voor de zelfstandigen zonder personeel. Waarom vindt de politiek het noodzakelijk om hier iets over vast te leggen?

Wat wordt het minimumtarief?

De bedoeling is een bedrag tussen 15 en 18 euro. Dit tarief ligt ver boven het minimumloon, maar daar is een logische verklaring voor te geven. Als zzp’er heb je namelijk geen recht op doorbetaling bij ziekte, je krijgt geen uitkering bij werkloosheid en geen vakantiegeld. Zzp’ers die het minimumtarief niet halen, worden beschouwd als medewerkers in loondienst.

De noodzaak van een minimumtarief

Door het instellen van een minimumtarief wil de politiek bepaalde groepen zzp’ers beschermen. Veruit de meeste zzp’ers hebben een aanzienlijk hoger uurtarief, maar niet allemaal. Op deze manier worden bijvoorbeeld zelfstandigen die werken als taxichauffeur, schoonmaker of bezorger beschermd. Ook moet hiermee voorkomen worden dat bedrijven met personeel de concurrentie met zzp’ers niet aan kunnen. Het minimumtarief zou ongeveer overeenkomen met het minimumloon vermeerderd met de werkgeverslasten.

Is het minimumtarief een redelijk uurloon?

Nee, met dit uurloon krijgen zelfstandigen een karig inkomen. Zeker als je er rekening mee houdt dat ze ook voorzieningen zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen vaak zelf moeten verzorgen. Ook is het nog steeds mogelijk om zzp’ers onder te betalen. Een schoonmaker die drie uren krijgt voor een opdracht, krijgt nog steeds onderbetaald als de opdracht in werkelijkheid vier uren kost. Alles meegerekend ligt het tarief mogelijk nog steeds onder het minimumloon. Maar het is beter om iets te regelen dan niets.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek zou fataal kunnen zijn

Er zijn ook maatregelen door het nieuwe kabinet aangekondigd waar geen enkele zzp’er blij van wordt. Er dreigt een verlaging van de zelfstandigenaftrek. De aftrek bedraagt nu 7.280 euro. De zzp’ers die maandelijks nu al moeilijk rond kunnen komen, komen onder de armoedegrens bij een sterke verlaging van de zelfstandigenaftrek. Een onderzoek van het CBS in februari 2017 laat zien dat 4 op de 10 zzp’ers geen belasting betalen. Dit komt door fiscale kortingen zoals de MKB-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Het gaat in totaal om maar liefst 300.000 zzp’ers. Dit zegt genoeg over de afhankelijkheid van de aftrekposten.

Deze website is gemaakt door Contaqt