Bultman-Hartholt Assurantien & Hypotheken BV | Hattem | Elburg | Contact

Over nog niet betaalde facturen draag je wel al BTW af, maar wat als de betaling uit blijft? Hoe kun je de afgedragen BTW terugvorderen?


Ga terug naar het artikeloverzicht


Hoe gaan zzp’ers om met oninbare vorderingen en de BTW?

Je stuurt een factuur en je gaat er vanuit dat de betaling volgt binnen 30 dagen, maar wat als het niet komt?

Op het moment van factureren van een opdrachtgever factureer je het bedrag ook al in de administratie. Bij de aangifte BTW wordt het in rekening gebrachte bedrag ook al meegenomen. Als later blijkt dat de betaling niet volgt, is het behoorlijk frustrerend. Het geeft jou ook veel extra werk in een poging om het bedrag alsnog te incasseren. Tot overmaat van ramp moet je het BTW-bedrag mogelijk ook al voorschieten.

Hoe ga je achter jouw geld aan?

Een betaling missen kan iedereen overkomen. Als betaling uitblijft na het verlopen van de betalingstermijn, is het tijd om een herinnering te sturen. Volgt de betaling nog steeds niet binnen de gestelde termijn? Mogelijk is het nu verstandig om even te bellen om de situatie te bespreken. Na een telefoontje volgt de betaling vaak wel. Mocht dit niet baten, dan stuur je een tweede herinnering. Daarna kun je nog een keer een strenge aanmaning sturen waarin je dreigt met een deurwaarder. Een deurwaarder sturen kan de relatie verzieken, maar in het uiterste geval kies je natuurlijk wel voor jezelf.

De vordering is oninbaar – Wanneer krijg je de BTW terug?

Tot 1 januari 2017 was het terugvorderen van de BTW een lastige klus. Je moest namelijk aannemelijk maken dat de betaling echt niet meer zou volgen. Als de debiteur failliet was verklaard ging het terugvorderen wel lukken, maar in andere gevallen was het moeilijk. Sinds 1 januari 2017 is het iets eenvoudiger. In het geval de debiteur binnen één jaar niet heeft betaald, kun je de BTW terugvorderen. Je kunt het eerder terugkrijgen, maar dan moet je het wel weer aantonen. De debiteur is bijvoorbeeld failliet verklaard.

Hoe vorder je de BTW terug?

Het terugvorderen kan in de eerstvolgende BTW-aangifte verwerkt worden. Het gaat hierbij om de termijn waarin de oninbaarheid is ontstaan. Het bedrag moet als een negatieve omzet geboekt worden. Dit doe je bij de vragen 1a of 1b in de BTW-aangifte. Op deze manier wordt de BTW verrekend met de heffing die je verschuldigd bent.

Wat als de betaling alsnog binnenkomt?

Het kan gebeuren dat onverwachts toch nog de betaling volgt. In dat geval kun je de omzet en het BTW bedrag weer inboeken in de eerstvolgende aangifte.

Geef debiteuren wel de ruimte om een keer een foutje te maken. Een factuur kun je eenvoudig over het hoofd zien en in een uiterste geval een herinnering ook nog. Maar houd je rug wel recht. Een niet betalende opdrachtgever belooft namelijk ook niet veel goeds voor de toekomst.

Deze website is gemaakt door Contaqt